6 01, 2023

Pagarināta akreditācija ūdens, grunts paraugu ņemšanai

2023-01-15T12:39:52+02:0006-01-2023|Licence|0 Comments

Pagarināta akreditācija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām  akreditācijas sfērā - grunts, virszemes ūdens (ezeri, ūdenstilpes, upes un strauti), dzeramā ūdens, notekūdens, pazemes [...]

9 02, 2022

VAS “Latvijas dzelzceļš” iesnieguma B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedriskās apspriešanas protokols

2022-02-09T09:31:00+02:0009-02-2022|ABC atļaujas|0 Comments

Neklātienes tiešsaistes sanāksme notika 03.02.2022. Micorosoft Teams platformā ---> Sabiedriskās apspriešanas protokols pieejams šeit <---

2 02, 2022

VAS “Latvijas dzelzceļš” Ventspils stacijas B atļaujas iesnieguma tiešsaistes sanāksme

2022-02-03T18:38:19+02:0002-02-2022|ABC atļaujas|0 Comments

Tiešsaistes sanāksme tiek rīkota platformā un tās sākums ir 2022. gada 03. februārī plkst. 18:00 Lai pievienotos sapulcei, spiediet uz zemāk esošās saites, kur [...]

30 01, 2022

Venstpils stacijas iesnieguma prezentācija

2022-02-09T09:16:50+02:0030-01-2022|ABC atļaujas|0 Comments

VAS „Latvijas dzelzceļš” Ventspils stacijas darbības un iesnieguma sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē (attālināti) 03.02.2022. plkst. 18:00. Tiešsaistes sanāksme tiks rīkota Microsoft Teams platformā – saitē, [...]

25 01, 2022

Paziņojums par VAS “Latvijas Dzelzceļš” iesnieguma B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedrisko apspriešanu

2022-01-31T21:14:36+02:0025-01-2022|ABC atļaujas|0 Comments

2022.gada 06. janvārī Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai Ventspils stacijai.  Iekārtu īpašnieks un operators: VAS „Latvijas [...]

25 01, 2022

VAS “Latvijas dzelzceļš” iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

2022-01-25T18:01:20+02:0025-01-2022|ABC atļaujas|0 Comments

Iesniegums 1. pielikums. Atrašanās vieta 2. pielikums. Strukturvienibu izvietojums 3. pielikums. Sadedzināšanas iekārtas 4. pielikums. Drošības datu lapas (DDL) 5. pielikums. Kanalizācijas shēmas 6. pielikums. [...]

10 08, 2018

Paziņojums par SIA „E DAUGAVA” iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

2022-01-16T18:11:44+02:0010-08-2018|ABC atļaujas|0 Comments

2018. gada 15. jūnijā Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai SIA „E DAUGAVA” iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai [...]

18 06, 2018

Paziņojums par “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošanu Jelgavas novada Valgundes pagastā” ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu VPVB

2022-01-16T02:31:56+02:0018-06-2018|IVN|0 Comments

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā. Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības [...]

4 05, 2018

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā

2022-01-16T02:21:26+02:0004-05-2018|IVN|0 Comments

Paredzētās darbības nosaukums: dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Īpašumi EG” (reģ. [...]

Go to Top