VAS „Latvijas dzelzceļš” Ventspils stacijas darbības un iesnieguma sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē (attālināti) 03.02.2022. plkst. 18:00.
Tiešsaistes sanāksme tiks rīkota
Microsoft Teams platformā – saitē, kas būs publicēta vietnē https://www. amecovide.lv/jaunumi/.

Pielikumā neklātienes sabiedriskās apspriešanas prezentācija, kas aplūkojama no 30.01.2022. – 05.02.2022.

 Atvērt iesnieguma_prezentāciju (PowerPoint .pptx)
 Atvērt iesnieguma_prezentāciju (Adobe Reader .pdf)