Pagarināta akreditācija ūdens, grunts paraugu ņemšanai

Pagarināta akreditācija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām  akreditācijas sfērā - grunts, virszemes ūdens (ezeri, ūdenstilpes, upes un strauti), dzeramā ūdens, notekūdens, pazemes [...]